Tencuială de interior Premium Wall, 40 kg (Cemix)


0,00 lei (fără TVA/without VAT)
/buc

Tinci Cemix Premium
Tencuială de var-ciment, universală, unistrat (în anumite condiţii). Pe orice tip de zidărie, pe beton pregătit corespunzător, pe panouri din fibre lemnoase pregătite corespunzător, la interior/exterior.

SKU: 8bed9d670416 Etichete: ,

Descriere

Premium (clasa M25T)este un mortar uscat, predozat în fabrică, pe bază de var-ciment, aplicabil manual. Prin drişcuire sau gletuire, permite un finisaj superior, bun de vopsit. Suportul trebuie să fie uscat, fără praf, părţi desprinse, eflorescenţe sau exfolieri, să nu fie îngheţat , să aibă capacitatea portantă necesară. Elementele de construcţie trebuie să respecte normele în vigoare: planeitate corespunzătoare şi rosturi de zidărie închise. Suprafeţele de beton trebuie să nu prezinte pete de ulei (decofrol). Suporturile din cărămidă arsă se umezesc, dacă este necesar sau trebuie acoperite integral cu şpriţ Kontakt VS, sau grunduite cu Putzgrund. Suporturile din beton sau bolţari din ciment trebuie acoperite integral, înainte de tencuire, cu şpriţ Kontakt VS sau grunduite cu ’’Kontakt B”. Trebuie respectat timpul de întărire pentru “Kontakt VS” sau grunduri. Cu câteva zile înainte de tencuire, peretele suport se tratează corespunzător. Se vor închide şi se vor netezi rosturile de zidărie, golurile, şliţurile pentru instalaţii etc.; dacă este necesar, se vor arma corespunzător. Pentru o tencuire uşoară se vor monta şine de tencuire rapidă şi profiluri de colţ, confecţionate din materiale protejate corespunzător împotriva coroziunii. Îmbinările elementelor de zidărie de natură diferită se vor arma. Conţinutul unui sac se amestecă în malaxorul cu cădere liberă cu cca. 10 l apă curată. Tencuiala Premium se aplică, manual, într-un strat cu grosimea de maxim 2,5 cm. Suportul se umezeşte în prealabil. Se trage cu dreptarul cu profil H şi se nivelează folosind dreptarul cu profil trapez. Pentru grosimi mai mari de 2,5 cm, se vor aplica două straturi, respectând principiul “proaspăt în proaspăt”. Grosimea maximă a tencuielii Premium nearmate (aplicată în două straturi) este de 4cm. În cazul suprafeţelor mari de plafoane se vor efectua tăieturi cu mistria pe toată grosimea tencuielii de-a lungul îmbinărilor plafon – perete. Dacă stratul de acoperire necesită un finisaj fin al tencuielii, aceasta se va drişcui după întărire. Ca suport pentru plăci ceramice, tencuiala Premium se aplică într-un singur strat şi nu se va drişcui. Stratul de acoperire se aplică după un timp de aşteptare, pentru uscare, de 10 zile/ cm (min. 14 zile). Peste tencuiala Premium sunt recomandate următoarele soluţii de finisaj: – tencuieli decorative minerale sau sintetice, placări ceramice pe tencuială trasă la dreptar şi nivelată. – orice tip de zugrăveală / vopsea pe tencuială drişcuită. Amestecul trebuie realizat numai cu apă curată. Este interzisă amestecarea mortarului cu alte materiale. Temperatura aerului, a suportului şi a mortarului aplicat, atât în timpul prelucrării cât şi în timpul procesului de priză să fie între 5°C şi 25 °C. Tencuiala proaspăt realizată se va proteja de ploaie, soare puternic, curenţi puternici de aer sau îngheţ. Suprafeţele prelucrate se vor feri de expunerea directă la ploaie, soare sau curenţi puternici de aer. Este interzisă încălzirea directă a suprafeţei tencuite. Suprafeţele proaspăt tencuite se menţin umede, timp de 2 zile, prin stropire uşoară cu apă. Se vor respecta normele specifice şi fişele tehnice ale materialelor cu care mortarul interacţionează.
Fișă

Informații suplimentare

Brand